Наукова діяльність

Значна увага співробітниками науково-дослідного відділу РЛП «Краматорський» приділяється активному моніторингу рослинного та тваринного світів Парку та прилеглих територій. Першочергове значення має вивчення стану популяцій рідкісних та зникаючих видів.

На ґрунті отриманих даних розробляються наукові статті для публікацій у спеціалізованих наукових збірниках та доповіді, що презентуються під час наукових конференцій різних рівнів. Отримана у ході дослідів інформація лягає в основу кадастрових та інших списків флори та фауни, дозволяє локалізувати місця мешкання рідкісних видів, а також розробити наукове обґрунтовання задля оптимізації роботи служби державної охорони РЛП «Краматорський», що сприяє підвищенню ефективності її діяльності, зосередженню максимуму зусиль на найбільш важливих у заповідному значенні територіях.